Aşağıdaki Kodları Kutuya Giriniz

Please wait...
title

Blog

Fatura, matbaa, fatura bastır, fatura basımı, fatura bastırma, fatura basımız fiyatı, fatura basan matbaa, fatura tasdik, fatura tasdik ettirme, fatura için gerekli evraklar, fatura matbaa, fatura şekli, fatura fiyatları, sürekli form fatura, fatura koçanı, resmi fatura

Fatura

Fatura basımında anlaşmalı matbaa olduğumuz için ayrıca faturanızı tasdik ettirme sorunuyla karşılaşmıyorsunuz. İkitelli Matbaa; Matbaa sektöründe son teknolojiyi yakından takip ederek matbaa altyapımızı devamlı geliştirmekte ve büyüme gösterme çabasındayız. Aşağıdaki örnek faturalardan birini seçebilirsiniz. İstediğiniz sayı ve ebatta Sürekli Form veya Koçan şeklinde Bastırabilirsiniz. Fatura, satıcı firma tarafından alıcı firma adına tanzim edilen, mal veya hizmetin satıldığını gösteren bir belgedir. Genel olarak aşağıdaki hususları içerir: Anlaşma safhasında ihracatçı tarafından malın birim fiyatının, özelliklerinin ve satış şartlarının yer aldığı, bilgi verme amacını güden bir teklifname niteliğindeki faturadır.

Fatura, matbaa, fatura bastır, fatura basımı, fatura bastırma, fatura basımız fiyatı, fatura basan matbaa, fatura tasdik, fatura tasdik ettirme, fatura için gerekli evraklar, fatura matbaa, fatura şekli, fatura fiyatları, sürekli form fatura, fatura koçanı, resmi fatura Fatura, matbaa, fatura bastır, fatura basımı, fatura bastırma, fatura basımız fiyatı, fatura basan matbaa, fatura tasdik, fatura tasdik ettirme, fatura için gerekli evraklar, fatura matbaa, fatura şekli, fatura fiyatları, sürekli form fatura, fatura koçanı, resmi fatura Fatura, matbaa, fatura bastır, fatura basımı, fatura bastırma, fatura basımız fiyatı, fatura basan matbaa, fatura tasdik, fatura tasdik ettirme, fatura için gerekli evraklar, fatura matbaa, fatura şekli, fatura fiyatları, sürekli form fatura, fatura koçanı, resmi fatura Fatura, matbaa, fatura bastır, fatura basımı, fatura bastırma, fatura basımız fiyatı, fatura basan matbaa, fatura tasdik, fatura tasdik ettirme, fatura için gerekli evraklar, fatura matbaa, fatura şekli, fatura fiyatları, sürekli form fatura, fatura koçanı, resmi fatura

 

Ofset Matbaa Basım da zengin ürün çeşidiyle sürekli form fatura, irsaliyeli fatura, sevk irsaliyesi, tahsilat makbuzu, gider pusulası, dernek alındı makbuzu, sipariş fişi, sürekli form kağıdı hizmetleri sunmaktayız. ikitelli matbaa olarak Ürünlerimizin sürekli olarak artması ile teknik altyapımızı bu noktada yenilemekteyiz.
Bu fatura, satıcı tarafından alıcı adına düzenlenen ve yapılan anlaşma ile ilgili her türlü detayı gösteren ön faturadır. İkitelli Matbaa olarak, İrsaliye Ve faturalar ayrı ayrı kullanılabildiği gibi tercih edilmesi halinde her ikisinin bir araya gelmiş hali şekli olan İrsaliyeli Fatura olarak da kullanılabilir. İrsaliyeli Fatura En az 1 Asıl 2 Kopya olarak düzenlenir, istenmesi halinde nüsha sayısı çoğaltılabilir. İrsaliyeli fatura basımı Maliye Bakanlığının anlaşma yapmış olduğu Anlaşmalı Matbaalarda basılabilir. Bu faturayı kullanan mükellefler için Fatura yada irsaliye yi ayrı ayrı bulundurma zorunluğu yoktur.

Proforma faturada belirtilen satış koşullarının alıcı tarafından uygun bulunması durumunda, alıcının verdiği sipariş üzerine proforma fatura kesin satış faturasına dönüştürülür. İkitelli Matbaa Proforma faturanın bir diğer kullanıldığı yer ise, ithalatçı tarafından akreditif açılması aşamasıdır. İthalatçı, ihracatçının kendisine göndermiş olduğu proforma faturayı akreditifi açacak olan Amir Bankaya ibraz ederek küşat mektubunun hazırlanmasını sağlar.

Basımını yaptığımız maliye anlaşmalı İşler:

 • Maliye anlaşmalı fatura baskısı
 • Maliye anlaşmalı sevk irsaliyesi baskısı
 • Maliye anlaşmalı irsaliyeli faturabaskısı
 • Maliye anlaşmalı adisyon baskısıbaskısı
 • Maliye anlaşmalı taşıma irsaliyesi baskısı
 • Maliye anlaşmalı gider pusulası baskısı
 • Maliye anlaşmalı serbest meslek makbuzu baskısı
 • Maliye anlaşmalı reçete baskısı
 • Maliye anlaşmalı müstahsil makbuzu baskısı
 • Maliye anlaşmalı perakende satış fişi baskısı
 • Dernek ayni bağış alındı belgesi baskısı
 • Dernek gider makbuzu baskısı
 • Maliye anlaşmalı sürekli form fatura baskısı
 • Maliye anlaşmalı sürekli form sevk irsaliyesi baskısı

 

İrsaliyeli fatura bulunması gereken bilgiler nelerdir?

 1. İrsaliyeli fatura ibaresi,
 2. maliye bakanlığı klişesi veya noter tasdik mührü şekli,
 3. Gönderilen malın cinsi veya miktarı,
 4. İrsaliyeli fatura düzenleyenin adı, ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası,
 5. Malın nereye ve kime gönderildiği; müşterinin adı, ticari ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
 6. İrsaliyeli faturanın seri ve müteselsil sıra numarası,
 7. İrsaliyeli faturanın düzenlenme tarihi ve saati,
 8. İrsaliyeli faturayı düzenleyenin imzası,
 9. Anlaşmalı matbaa ile ilgili bilgiler,
 10. KDV oranı ve tutarı gibi bilgilerin yer alması gereklidir.

 

Fatura, matbaa, fatura bastır, fatura basımı, fatura bastırma, fatura basım fiyatı, fatura basan matbaa, fatura tasdik, fatura tasdik ettirme, fatura için gerekli evraklar, fatura matbaa, fatura şekli, fatura fiyatları, sürekli form fatura, fatura koçanı, ikitelli matbaa, resmi fatura.

No Comment

0