Aşağıdaki Kodları Kutuya Giriniz

Please wait...
title

Blog

dergi matbaa

Dergi

dergi matbaaDergi; Mecmua. Belli aralıklarla (haftada, 15 günde, ayda, 45 günde, iki ayda, üç ayda bir), çeşitli alanlarla (felsefe, bilim, sanat, edebiyat, siyaset, spor) ilgili olarak çıkan süreli yayınlara verilen genel addır.
Başlangıçta forma düzenine göre 8,16, 32,48 sayfalık bir hacimle çıkan dergilerin sayfa sayısı giderek daha da artmış en azından değişiklik arzeder olmuştur. Dergiler, gazeteler gibi geniş bir okuyucu kitlesine seslenmez, daha sınırlı bir çevreye hitap eder. Daha çok, oylumlu, inceleme-araştırma yazılarına yer verir.
(Son yıllarda ülkemizde haber dergileri, mizah, kadın, çocuk, moda dergileri yaygınlık kazanmıştır. İkitelli matbaa Birinci grupta yer alan bilim, felsefe, edebiyat, sanat, kültür dergileri daha çok bir ideali gerçekleştirmek, bir düşünceyi yeşertmek, insanları bir şekilde bilinç sahibi yapmak amacıyla yayınlanırken ikinci gruptaki dergiler, hemen hemen para kazanmak kaygısıyla okurun huzuruna çıkar.)

No Comment

0