Aşağıdaki Kodları Kutuya Giriniz

Please wait...
title

Blog

davetiye

Davetiye

davetiyeDavetiye; Toplantı, konferans, seminer, gezi, nişan, düğün ve açılış gibi tören ve etkinliklere katılması istenen kişilere bu etkinliği duyurma ve davet amacıyla yazılan kısa yazılardır. Davetiyeler genellikle özel olarak hazırlanmış davetiye kartlarına ikitelli matbaada bastırılır ve seçilen kartın davetin niteliğine uygun olmasına özen gösterilir.

Bir davetiye metninde kimin, kimi, nereye, ne zaman, niçin çağırdığı eksiksiz olarak yer almalıdır. Adresin özellikle açık yazılmasına dikkat edilmelidir. (Varsa, telefon numarasını yazmakta yarar vardır.)

Davetin türüne göre özel olarak belirtilmesi gereken hususlar varsa bunlar da belirtilmelidir: İkitelli matbaacı davetiyenin kaç kişilik olduğu, çocuk getirilip getirmeyeceği, özel kıyafet giyilip giyilmeyeceği, yemeğin olup olmadığı, ulaşım imkânı, programın süresi, davete cevap istenip istenmediği gibi. (LCV kısaltmasının açılımı; lütfen cevap veriniz şeklindedir.)
Davet edilen kişiye programda (açılış yapmak, nikâh şahitliği yapmak, oturum başkanlığı yapmak gibi) özel bir görev verilecekse bu durumun belirtilmesi şarttır.

Davet; toplantı veya resmî bir programla ilgiliyse davetiyeye gündem yazılabilir.
Çok kısa ve açık olmalıdır.
– Kişinin ne tür bir toplantıya davet edildiği açıklanmalıdır.
– Toplantının yeri (adresi), zamanı, süresi mutlaka bildirilmelidir.
– Saygılı ve nazik bir dil ve üslûpla yazılmalıdır.
– Davetiyeler, o toplantı için özel hazırlanmış kart ve zarflara basılmış olarak iletilir. Kimi kişisel davetler için -çok özel durumlarda- el yazısıyla da kaleme alınabilir. O durumda açık, özenli bir el yazısıyla, çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalı, özenle zarflanmalıdır.
– Davet eden kişi veya kurumun adı mutlaka belirtilmelidir.
– Gerekirse toplantının içeriği “Gündem” başlığı altında bildirilmelidir.
– Gerekirse “LCV” (Lütfen Cevap Veriniz) notuyla birlikte bir telefon numarası eklenmelidir. Davetiyeyi alan kişi bu notu gördüğü takdirde verilen telefon numarasını mutlaka aramalı ve toplantıya katılıp katılamayacağını bildirmelidir. Bu, çok önemli bir nezaket kuralıdır.
– Doğru, açık, temiz ve düzgün bir Türkçe kullanılmasına özen gösterilmelidir.
– Yazım ve noktalama kurallarına titizlikle uyulmalıdır.

No Comment

0