Aşağıdaki Kodları Kutuya Giriniz

Please wait...
title

Blog

Matbaa Nedir ?

Matbaa press

Matbaa

Matbaa, iletilmek istenen mesajı kağıt türü. Matbaacılık çok eskilerden beri iletilmek istenen mesajı kağıt vb. yüzeyler üzerinde sanların kullanmış olduğu gerek dolaylı yoldan gerekse doğrudan bir baskıyı asılacak biçimde tasarlama ve basarak çoğaltma işi olarak adlandırılır. Yüzeyler üzerinde basılacak biçimde tasarlama ve basarak çoğaltma işi. Her işte olduğu gibi Matbaacılıkta da bir düzen ve sıralama vardır. Çoğaltma işini genel olarak üç adımdan oluşur.İlk birinci adımda basılacak işin dizaynı yapılır.aslında Bu aşamada yazıların ve fotoğrafların bilgisayara aktarılması gerekir. Matbaacılıkta çoğaltma işi genel olarak üç aşamadan oluşur. Öncelikle basılacak işin dizaynı yapılır. Bu aşamada yazıların ve fotoğrafların bilgisayara aktarılması gerekir. Bilgisayara aktarılan resim unsurlar bir mizanpaj programında bir araya getirilerek baskıya makul dizayn oluşturulur. (Bilgisayar sayesinde yapılan bu prosedüre masa üstü yayıncılık da adı verilir). 2.adımımızda ise, yapılan çalışmanın film çıkışları alınır.bu Film ise , baskı için kullanılan kalıbı oluşturmak için kullanılır. Filmden sonra prova alınabilir. Bilgisayara aktarılan resim unsurlar bir mizanpaj programında bir araya getirilerek baskıya makul dizayn oluşturulur. Filmden alınan provaya anolog prova (dupont firmasının CRomalin sisteminden kaynaklı sektörde “cRomalin” adı ile bilinir) denmektedir. Analog provanın dışında baskıyı taklit eden yazıcılarla dijital prova da alınabilir. Tasarımın film çıkışları alındıktan sonra alüminyum plakalar (kalıp) üzerine dizaynın görüntüsü alınır. (Bilgisayar sayesinde yapılan bu prosedüre masa üstü yayıncılık da adı verilir) Bu, iki aşamada gerçekleşir. Film sayesinde kalıbı pozlandırma ve banyo. Kalıp çekildikten sonra baskıya geçilir. Buraya kadar anlatılan, ofset baskı için iş akışıdır.

No Comment

0